Mengenal DEX Tempat Pertukaran Aset Crypto

DEX merupakan pasar aset kripto yang tidak bergantung pada layanan pihak ketiga untuk menahan dana setiap nasabahnya.